Stichting Noten op de Noen te Helvoirt Privacyverklaring ingevolge de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden op 25-5-2018, geldt voor alle organisaties die persoonlijke data verwerken, dus ook voor het (email)adressenbestand dat Stichting Noten op de Noen beheert.

De privacyverklaring houdt met name in, dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en die slechts gebruiken als mogelijkheid om met u in contact te treden. Het gaat daarbij in het bijzonder over informatie inzake ons programma.

Onze stichting bewaart uw gegevens, die u vrijwillig heeft verstrekt, zolang als die dienstbaar zijn aan onze activiteiten.

Onze stichting zorgt voor passende beveiliging van uw gegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze bestuursleden zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Onze stichting deelt uw gegevens niet met derden; zij zijn uitsluitend ter inzage van het bestuur.

Ingeval van vragen, suggesties of klachten kunt u een email sturen naar
info@notenopdenoen.nl of contact opnemen met onze penningmeester,
Jan Tetteroo (jtetteroo@home.nl, tel.0411-643282).

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo spoedig mogelijk behandelen. U kunt daartoe gebruik maken van bovenvermelde contactgegevens.

Met vriendelijke groet,
Stichting Noten op de Noen