ANBI

1. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.
De stichting stelt zich al 45 jaar ten doel het organiseren van concerten met een gevarieerd programma, waarbij het accent ligt op klassieke muziek, maar waarbij ook plaats wordt ingeruimd voor wereldmuziek en jazz. Ook het plaatselijke harmonieorkest treedt jaarlijks op.
Bij het programmeren wordt niet alleen gedacht aan gerenommeerde artiesten; ook veelbelovende jeugdige musici krijgen de gelegenheid podiumervaring op te doen. De stichting werkt te dien einde onder meer samen met het Fontys Conservatorium in Tilburg.
Uit het oogpunt van laagdrempeligheid is toegang tot de concerten gratis. Wel wordt na afloop van elk concert een schaalcollecte gehouden. De inkomsten van de stichting bestaan daarnaast uit subsidies en donaties. Verder wordt gepoogd (nieuwe) vrienden te werven.

2. het beloningsbeleid.
Het bestuur van de stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die hun werk pro deo verrichten. Zij genieten hiervoor geen enkele beloning.

3. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Hiervoor wordt verwezen naar het actuele jaarprogramma, dat te vinden is op de website van de stichting; klik hier . De stichting communiceert ook via facebook; klik hierDe stichting Noten op de Noen

Torenstraat 19
5268AR Helvoirt
Kv-nummer : 41081143
RSIN: 0040.45.580